SANGFOR VDS-7550 Desktop Cloud Appliance Server

  • VDS-R-7550
  • Hardware parameters: Specification: 2U.
  • CPU: 2 Gold 6226R 2.9 GHz (16C)
  • Memory: 8*32GB DDR4 2666
  • System disk: 2*240GB SATA SSD
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật
Danh mục:

Call Now