Cisco GLC-ZX-SM SFP 1000BASE-ZX 1550nm 70km SMF

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now