Sangfor HCI aServer-3205

Name: Sangfor HCI aServer-3205
Model: Sangfor HCI aServer-3205 – Sangfor 3rd Gen HCI aServer 3000 Series
Detail: Total PCIE 3 Slots, Working Power (Typical Power: 227WMax; Power: 900W)

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật
Danh mục:

Call Now