Lưu trữ SAN IBM FlashSystem 7200

End-to-end NVMe-accelerated, multicloud enabled midrange enterprise flash arrays.

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now