MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN

100 Gigabit Indoor Switch, 2x 100 Gigabit QSFP28 Ports, 8x 25 Gigabit SFP28 Ports, 802.3 bt PoE-in, dual hot-swap power supplies

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now