WatchGuard Firebox T15

  • Firewall throughput : 400 Mbps
  • VPN throughput: 150 Mbps
  • AV throughput : 120 Mbps
  • IPS throughput : 160 Mbps
  • UTM throughput : 90 Mbps
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now