Thiết bị chuyển mạch Aruba JL806A Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+ Switch

  • Mã sản phẩm: JL806A
  • 24 ports RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps
  • Layer 3 basic
  • 2 ports SFP+ 10GbE Uplink
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now