WS-C2960L-48TS-LL

Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite (Asia Pacific Part Number: WS-C2960L-48TS-AP)

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now