Sangfor Firewall M5150-F-I

Sangfor Next Generation Application Firewall (NGAF) M5150-F-I contains:

  • 6 x 10/100/1000 Base-T ports.
  • 2 x USB ports.
  • 1 x RJ-45 Serial port.
Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now