Sophos XGS 4500 – Thiết bị tường lửa

Mã sản phẩm: XGS 4500

Dòng sản phẩm: Thiết Bị Tường Lửa 

Thương hiệu: Sophos

Phân phổi: Innote

Sophos XGS 4500 đáp ứng cho hệ thống mạng với số lượng thiết bị từ 1000 đến 2500 tùy thuộc vào dịch vụ sử dụng

Liên hệ giá tốt Hỗ trợ dự án Kinh doanh dự án Hỗ trợ kỹ thuật

Call Now